Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή σήμερα και εγκρίθηκαν οι παρακάτω αποφάσεις που αφορούν το Ν. Ευβοίας: Έκτακτες ανάγκες:

Register to read more...